15 de 15
Katsuya. Taira (studioREM)

(Fujiwaramuro Architects)

Katsuya. Taira (studioREM)