Hitachi Offices
SIÈGE
Hitachi Japan
Akihabara, Japan